Werkwijze

Gesprek over klachten  

Tijdens het eerste consult zal ik u uitgebreid ondervragen over uw klachten, medijcijn- en supplementgebruik, uw verdere gezondheid , lichaamsbeweging e.d. Tevens zal ik trachten uw klachten te objectiveren en de ernst en omvang ervan vast te stellen. Dit vergt verder doorvragen van mijn kant en veel nadenken over uw gezondheid en aandoening(en) van uw kant.

Ook informatie over uw psychisch functioneren, uw sociale netwerk, uw werk en uw huisvesting kan hiervoor van belang zijn. Uiteindelijk is er een onmiskenbare samenhang tussen lichaam en geest en ook het onderzoeken van die relatie bij u is daarom ook van belang.

Daarnaast is een gesprek hierover ook van belang om elkaar een beetje te leren kennen. Een goede arts-cliënt relatie is gebaat bij wederzijds begrip en waardering. Dat betekent geen vriendschap maar wel een verhouding waarin u zichzelf veilig en vertrouwd voelt. En dat geldt ook voor mij. Mensen die zich wantrouwend of vijandig opstellen, zullen meestal niet openstaan voor de adviezen die ik geef, en dan is de kans op een succesvol resultaat duidelijk minder. Uiteraard afhankelijk van de aandoening(en) en de behandeling.

Lichamelijk onderzoek

Een kort lichamelijk onderzoek hoort gebruikelijk bij een eerste intake. Zelfs als u komt voor een meer psychisch probleem, of als de diagnose al bekend is, blijft het toch verstandig om tenminste een oriënterend lichamelijk onderzoek te verrichten. Dit om te inventariseren dat er verder geen, u wellicht onbekende, medische problemen bestaan. Maar ook om gewoon een goede indruk te krijgen van uw lichamelijke toestand en conditie. Tenslotte is natuurgeneeskunde een vorm van integrale geneeskunde en daarbij wordt naar de gehele mens gekeken. Veel dingen hebben immers een onderlinge samenhang en daar een gedeelte informatie van te missen zal vaker leiden tot een foute diagnose of tot onvolledige conclusies.

Tijdens het onderzoek wordt tenminste naar ogen, gebit, schildklier, hart, longen en buik gekeken.

Aanvullend onderzoek

Vaak leveren vraaggesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek niet voldoende gegevens op om een voldoende zekere diagnose te stellen. In zulke gevallen is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In het algemeen wordt onderzoek door mij aangevraagd niet vergoed door de verzekeraar. Bij sommige verzekeraars is er enig budget binnen de aanvullende verzekering.

Regulier labonderzoek

In veel gevallen is regulier labonderzoek noodzakelijk. U krijgt een algemeen labformulier mee waarop de benodigde onderzoeken staan ingevuld. Hiermee kunt naar in principe elk gewoon huisartsen- of ziekenhuislaboratorium om te laten prikken. De uitslagen worden naar mij opgestuurd en zullen meestal tijdens het volgende consult besproken worden. Mochten er spoedeisende problemen uit voorkomen dan zal dat uiteraard zo snel mogelijk met u besproken worden.

Urineonderzoek

Eenvoudig onderzoek van de urine naar eiwit, bloed en suiker kan al heel wat informatie opleveren. De zuurgraad van de urine eveneens. Dat kan simpel gedaan worden met een teststripje. Maar in urine valt nog heel wat meer te ontdekken en soms is dat nodig. In dat geval vraag ik de benodigde bepalingen aan via het labonderzoek formulier.

TFT ontlastingsonderzoek

Een TFT ontlastingsonderzoek is een zogename tri-faeces-test: op drie achtereenvolgende dagen wordt een monster van de ontlasting bewaard en na afloop opgestuurd. Deze bepaling is vooral bedoeld voor het vinden van bepaalde parasieten die niet dagelijks in de ontlasting te vinden zijn, vanwege hun levenscyclus.

Specifiek ontlastingsonderzoek

Er bestaan tests van de ontlasting waarmee een goede analyse van de darmflora, onze blijvende darmbewoners, kan worden gemaakt. Ook sommige parasieten, schimmels en gisten en verdedigingsstoffen van de darm kunnen daarmee bepaald worden. Deze test geeft veel informatie over het functioneren van de darm, maar wordt regulier niet erkend.

Specifiek bloedonderzoek

Bepaalde bepalingen worden niet verricht door gewone laboratoria. Daarom is het soms nodig bloed op te sturen naar een speciaal laboratorium die specifieke bepalingen wel doet (of laat doen). In de praktijk komt dit niet zo vaak voor.

Specifiek urineonderzoek

Bepaalde bepalingen worden niet verricht door gewone laboratoria. Daarom is het soms nodig urine op te sturen naar een speciaal laboratorium die specifieke bepalingen wel doet (of laat doen). In de praktijk komt dit niet zo vaak voor.

Voedselintolerantieonderzoe

Er bestaan duidelijke voedselallergieën (die gebaseerd zijn op IgE antistoffen). Deze leiden tot snelle allergische reacties. Er zijn echter ook trager verlopen overgevoeligheidsreacties en deze zijn gebaseerd op de IgG4 antistoffen. Er zijn twee laboratoria die hier onderzoek op verrichten. Deze onderzoeken zijn duur en omstreden, maar leveren soms toch een schat aan informatie op.

Specifiek Lyme onderzoek

Er bestaat een regulier onderzoek naar antistoffen tegen de ziekte van Lyme, borreliose. Deze zijn echter slechts gedurende een bepaalde periode van de ziekte verhoogd en dan aantoonbaar. In meer dan 40 procent van de gevallen zal deze test geen uitslag geven terwijl er wel sprake is van de ziekte van Lyme.

Er bestaan gevoeliger en specifiekere tests op Lyme. Deze worden uitgevoerd door het laboratorium Pro Health. Hiervoor moet bloed geprikt worden en opgestuurd.

Diverse

Daarnaast zijn er nog diverse andere laboratoria die velerlei tests aanbieden. In het algemeen maak ik hier zelden gebruik van.

Diagnose

Wanneer de diagnose niet van tevoren bekend was, zal tijdens het eerste of tweede consult een waarschijnlijkheidsdiagnose opgesteld worden. Deze is gebaseerd op klachten en symptomen, gevonden lichamelijk en laboratorium afwijkingen en mijn interpretatie en ervaring.

In veel gevallen komt zo’n diagnose overeen met de diagnoses zoals die in de reguliere geneeskunde worden gesteld. Maar het kan voorkomen dat u een diagnose ‘bijnieruitputting’ krijgt terwijl de reguliere arts ME/CFS had gediagnosticeerd. In de complementaire geneeskunde zijn een aantal diagnoses anders, vaak meer energetisch georiënteerd dan in de reguliere geneeskunde. Hoewel het verband tussen lichaam en geest sterker benadrukt wordt in de complementaire geneeskunde, zal u niet snel te horen krijgen dat het probleem ‘tussen de oren zit’.

Vaak is de diagnose duidelijk en soms volgt dan ook een bijna protocollaire behandeling. In andere gevallen wordt gewerkt met een of meer waarschijnlijkheidsdiagnose waarvoor dan bepaalde maatregelen worden geadviseerd. Uiteraard zal verder onderzoek of evaluatie noodzakelijk zijn wanneer deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden.

Behandelplan

Nadat de (meest waarschijnlijke) diagnose gesteld is, zal ik u een behandelplan voorstellen. Dat kan variëren van een of meer medicijnen of voedingssupplementen, tot een brede aanpak die op vele aspecten een verandering voorstelt. Voeding en beweging is daar vaak een onderdeel van en dat vereist dus eigen inzet. Maar ook voedingssupplementen, kruiden, homepathische middelen, neuraaltherapie, een (gedeeltelijke) vastenkuur en nog diverse andere zaken kunnen hierbij toegepast worden.

Tevens zal ik u vertellen wat u ongeveer kunt verwachten, aan effecten en eventuele bijwerkingen. En hoe snel dat vermoedelijk zal gaan.

Het vervolg van het eerste consult varieert per cliënt.  Veel communicatie zal ook per e-mail plaatsvinden.  Liever geen Whatsapp of SMS.