Hart- en vaatproblemen

Hart- en vaatziekten zijn momenteel de meeste voorkomende oorzaak van overlijden. Toch zijn er culturen waar deze aandoeningen nauwelijks voorkomen. Het blijkt dat in onze westerse maatschappij de belangrijkste oorzaak lifestyle-factoren zijn. Te weinig beweging, teveel gewicht, teveel en ongezonde voeding zijn hiervan de belangrijkste redenen.

Technische ingrepen

Nu is juist op dit gebied de medische techniek ver gevorderd. Het dotteren van bloedvaten (al dan niet met achterlaten van een stent, een veertje dat het vat verwijd houdt) en ook bypassoperaties met eigen of kunstmatige bloedvaten zorgen ervoor dat veel mensen toch weer verder kunnen nadat een ernstig probleem is geconstateerd. Maar ook dan zal de aandoening op termijn weer terugkeren, zolang er niets wordt gedaan aan de oorzakelijke factoren. De medische inzichten hierover zijn langzamerhand aan het veranderen. Vaatvernauwing blijkt feitelijk niet zozeer veroorzaakt wordt door het eten van de verkeerde vetten (verzadigde vetten en cholesterol), maar dat deze spelen pas een rol spelen nadat de eerste schade wordt veroorzaakt door een chronische ontsteking van een lage intensiteit (laaggradige ontsteking). En deze wordt dan bij voorbeeld veroorzaakt door chronische stress, hormonen uit teveel vetweefsel, een gebrek aan aanpassingsvermogen door te weinig conditie en meer van dit soort oorzaken.

Nieuwe inzichten

Het is een vakgebied waarin dagelijks nog nieuwe dingen worden ontdekt. Maar veel van die dingen kunnen wij gewoon leren uit het verleden. Bijvoorbeeld van de volken die nooit last hebben van deze aandoening. Twee dingen vallen dan direct op: een mens moet bewegen (en beduidend meer dan wij gemiddeld doen tegenwoordig) en een mens zou eigenlijk altijd minder moeten eten dan wij denken. Want alleen langdurige caloriebeperking blijkt echt een bewezen factor die de gezonde levensduur verlengt.

Preventie en begeleiding

Voor preventieve acties, maar ook voor controle en begeleiding van uw hart- en vaataandoening wil ik u gaarne bijstaan met adviezen over bewegen, eten en drinken, eventuele kruiden en supplementen en hoe u chronische stress kunt verminderen.