Psoriasis

Psoriasis is een aandoening van de huid die bij veel mensen in Nederland voorkomt. Naar schatting zijn er 200.000 tot 300.000 mensen die deze aandoening hebben. De meeste mensen worden door de huisarts of dermatoloog behandeld met zalven en crèmes. Deze bevatten meestal bijnierschorshormonen, soms ook synthetisch vitamine D of teerbestanddelen. Dit verbetert de huid over het algemeen wel, maar leidt zelden tot een echt goed resultaat.

Nieuwere behandelingen

Nieuwer zijn behandelingen als lichttherapie, al dan niet na toepassing van vitamine A-achtige preparaten (per pil of via baden) en de zogenaamde biologicals. Dit zijn middelen die oorspronkelijk waren bedoeld tegen auto-immuunziektes als reuma. Het zijn sterk werkende middelen waarvan de bijwerkingen nog niet volledig in kaart zijn gebracht, maar die op grond van hun werkingsmechanisme wel tot gevaarlijke bijwerkingen kunnen leiden. Inmiddels worden deze middelen ook ingezet tegen darmziekten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en ook psoriasis. Met inderdaad veelal een gunstig resultaat. De middelen zijn echter erg duur en daarom komen in het algemeen alleen psoriasispatiënten in aanmerking bij wie meer dan twintig procent van het lichaamsoppervlak is aangedaan.

Dimethylfumaraat

Er bestaat echter een geneesmiddel dat zeer geschikt is voor de mensen die wel veel last hebben van hun psoriasis, maar niet in aanmerking komen voor biologicals: dimethylfumaraat (DMF). Dit is een middel dat al veertig jaar in Duitsland en de Verenigde Staten wordt toegepast en beschreven is door het College van Zorgverzekeraars als ‘een veilig en effectief middel’. Een groot voordeel van dit middel is dat het afgebroken wordt tot een lichaamseigen stof, die in alle cellen van ons lichaam voorkomt. Het hoeft dus niet ontgift te worden door lever en nieren.

Psorinovo

Dimethylfumaraat wordt echter zelden toegepast door dermatologen vanwege met name de mogelijkheid van darmbijwerkingen (krampen en diarree). Echter, dankzij een langzaam opbouwschema en de productie van de DMF-tabletten als slow release preparaat (waarbij het middel langzaam in de darm vrijkomt, Psorinovo), blijkt dit middel nu voor vrijwel iedereen goed verdraagbaar te zijn en zijn er even goede resultaten mee te behalen als met de biologicals. Inmiddels gebruiken er al meer dan duizend mensen in Nederland dit middel en hun aantal neemt nog dagelijks toe. De resultaten zijn dan ook heel goed: 80% van de mensen gaat er tenminste 80% op vooruit. En veel mensen komen vrijwel geheel van hun huidafwijkingen af. Het middel dient evenwel dagelijks gebruikt te worden, na staken van de behandeling komt de psoriasis vrijwel altijd terug.

Voor alle duidelijkheid: ik ben géén dermatoloog en niet elke verzekeraar vergoedt Psorinovo wanneer ik het voorschrijf. Zie verder de website www.psoriasistherapie.nl voor meer inlichtingen.

Preventie

Het wordt steeds duidelijker dat een heleboel aandoeningen in de Westerse wereld veroorzaakt worden door de invloed van de maatschappij op onze gezondheid. ‘Lifestyle factoren’ noemt men dat. Wetenschappers zijn het er inmiddels over eens  dat ten minste vijftig procent van onze ziektes en aandoeningen hierdoor veroorzaakt worden. Een belangrijk negatief aandeel hierbij wordt geleverd door de luxe waarin wij leven: de auto, de supermarkt, de reclame die ons dingen laat kopen die vaak niet optimaal zijn en zelfs ook de gezondheidszorg: tegen veel klachten bestaat immers een pil die de klachten (tijdelijk) doet verdwijnen. En wat is er makkelijker dan een pil slikken?

Lifestyle veranderingen

Toch is het beter voor de gezondheid op langere termijn om zelf de verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid te nemen, door:

  • Regelmatige lichaamsbeweging
  • Echt gezonde voeding
  • Voldoende tijd voor bezinning en zingeving
  • Tijd voor jezelf en voor anderen
  • En vele andere mogelijke maatregelen

Mensen die hierin (enige) begeleiding wensen, kan ik hierin bijstaan.

Garanties zijn er niet in dit leven, wie wel een (ernstige) ziekte krijgt en wie niet, valt nog slechts gedeeltelijk te voorspellen (via risicofactoren). Maar wie zijn best doet om zo gezond mogelijk te leven, heeft in ieder geval zich zelf niets te verwijten als het naderhand toch mis gaat.